Život s Winners

Život s winners

Vyhodnotenie 2. polroku 2013Sme riadným členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a hlásime sa k jej etickému kódexu