Život s Winners

Život s winners

7. výročná konferencia WGSme riadným členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a hlásime sa k jej etickému kódexu