Všetko pod jednou strechou

Všetko pod jednou strechou

Zabezpečenie rodiny a klienta:

„Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre ľudstvo, je vytvorenie rodiny.“ - George Bernard Shaw. Každá rodina by mala byť dokonale chránená. Keďže sa v živote stávajú aj nepríjemné udalosti, je v týchto ťažkých životných situáciách dôležité, aby mala rodina kvalitné zabezpečenie od stabilného partnera, na ktorého sa môže obrátiť. Vážny úraz, choroba, dlhodobá práceneschopnosť či strata člena rodiny môže výrazne ovplyvniť rodinný rozpočet. Pomáhame klientom správne nastaviť krytie a zabezpečiť tak bezpečnú budúcnosť pre ich rodiny.