Všetko pod jednou strechou

Všetko pod jednou strechou

Sporenie na dôchodok:

Dôchodok je obdobím, kedy by sme si mali bezstarostne vychutnávať zaslúžený oddych po celoživotnom pracovnom úsilí. Bohužiaľ, priemerný dôchodok na Slovensku je na úrovni 375 eur, čo predstavuje necelú polovicu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V Slovenskej republike je dôchodkový systém postavený na systéme trojpilierového zabezpečenia. Tak ako stôl s tromi nohami ani dôchodkový systém postavený na troch pilieroch nemôže plnohodnotne napĺňať svoju úlohu. Ľudia preto majú možnosť využívať tzv. 4. pilier - súkromné sporenie na dôchodok, ktorým si dokážu zabezpečiť finančné prostriedky na kvalitné a dôstojné prežitie dôchodkového veku.