Všetko pod jednou strechou

Všetko pod jednou strechou

Finančná rezerva:

Rezerva predstavuje určitú formu zábezpeky pre prípad nepredvídateľných okolností. Dočasná strata príjmu, kúpa automobilu, dovolenka to sú len niektoré z dôvodov, prečo je dobré si vytvárať finančnú rezervu. Nielen vytvorenie, ale aj správne zhodnocovanie finančných prostriedkov je dôležitým aspektom. Mnohokrát už nasporené peniaze strácajú svoju kúpnu silu len vďaka nesprávnemu uloženiu a zvyšovaniu cien (inflácii). Pomáhame našim klientom vytvárať a správne spravovať ich finančné rezervy.