Aktuality

Aktuality

Životná poisťovňa Rapid life zbankrotovala

18. 07. 2017
Na poisťovňu Rapid life bude vyhlásený konkurz. Ešte minulý mesiac Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid life.Od tohto okamihu sa nútená správkyňa Irena Sopková snažila preveriť finančné zdravie poisťovne. Ako dnes informoval riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS Vladimír Dvořáček: „Poisťovňa je v platobnej neschopnosti, nemá dostatok financií na vyplácanie klientov ani na krytie prevádzky. Povinnosťou nútenej správkyne je požiadať o vyhlásenie konkurzu.“ Majetok poisťovne je menej než 100 000 eur. Na bežných účtoch má sumu okolo 65 000 eur, v hotovosti menej ako 1 000 eur a jej ostatný majetok má hodnotu približne 26 000 eur. Podľa nútenej správkyne k dátumu vyhlásenia nútenej správy (15. jún 2017) mala poisťovňa nevyplatených 1 500 zmlúv za 2,7 milióna eur. Ak pripočítame aj všetky zmluvy, ktoré musí poisťovňa vyplatiť do 31. decembra 2018, teda do ukončenia činnosti poisťovne, záväzky poisťovne Rapid life predstavujú sumu 47 miliónov eur. Poisťovňa má spolu 14-tisíc klientov, ktorým dlhuje alebo bude dlhovať finančné prostriedky. Ďalšie poistné by už klienti nemali platiť, sami by sa tak pripravili o peniaze. Aktuálne klientom nezostáva nič iné ako vyčkať na to, aká pohľadávka im bude uhradená. Bankrot znamená, že klienti budú musieť svoje pohľadávky uplatniť voči konkurznému správcovi, ktorý bude vybraný po začatí konkurzu súdom. Klienti však musia počítať s najhorším. Podľa nútenej správkyne pani Sopkovej klienti s istotou 99% nedostanú nič. Po košickej poisťovni, tak okrem dlhov a nespokojných klientov, s najväčšou pravdepodobnosťou toho veľa nezostane.

‹ späť na zoznam