Aktuality

Aktuality

Štátny príspevok hypoték pre mladých sa bude odpočítavať z daní

14. 12. 2017

Parlament schválil novelu zákona o bankách. Okrem iného nastane zmena v štátnej podpore hypoték pre mladých, ktorá od nového roka bude mať formu daňového bonusu. Daňový bonus v rámci hypoték pre mladých sa presunie z pôvodného zákona o dani z príjmov do zákona o bankách. Daňový bonus má byť vo výške 50% zo zaplatených úrokov na hypotéke, avšak tento bonus môže za zdaňovacie obdobie podľa návrhu rezortu financií dosiahnuť maximálne 400 eur. Výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť. Aktuálne je výška podpory pre mladých vo výške 3% zo schváleného úroku. Z toho o 2% znižuje výšku úrokovej sadzby štát a o 1% banka. Mladí ľudia, ktorí si budú brať hypotéku po 1.1.2018 budú musieť byť pri využití štátnej podpory aktívnejší. Tá sa nebude, ako doteraz, automaticky odpočítavať z výšky úroku, ale daňový bonus si budú musieť mladí ľudia uplatniť pri ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní. Zmena nastane aj v rámci spotrebiteľských úverov, kde sa zavedie povinnosť overovať príjem klientov cez Sociálnu poisťovňu. Ďalej sa upravuje aj financovanie hypotekárneho bankovníctva. Hypotekárne záložné listy (HZL) nahradia kryté dlhopisy. Celková hodnota dlhopisov by mala byť krytá hypotekárnymi úvermi. Aktuálna zmena by mala pomôcť k stabilite financovania bánk a rozvoju slovenského kapitálového trhu. Podľa ministra financií bude nový spôsob financovania vytvárať menší tlak na zdražovanie úverov na bývanie v budúcnosti.


‹ späť na zoznam