Aktuality

Aktuality

Štátna prémia sa zrejme nemení

25. 07. 2017

Ministerstvo financií SR predložilo návrh opatrenia o výške štátnej prémie pri stavebnom sporení na rok 2018 do medzirezortného pripomienkového konania. Z návrhu vyplýva, že podmienky na priznanie štátnej prémie sa ani v roku 2018 nezmenia. Opatrenie ukladá štátnu prémiu pri stavebnom sporení pre rok 2018 vo výške 5% z vkladov uložených na účtoch stavebného sporenia v roku 2018. Maximálna štátna prémia pritom môže byť 66,39 eur, čo zodpovedá vkladom vo výške 1327,80 eur. Maximálna štátna prémia sa nezmenila už od roku 2006. Vtedy však na maximálnu štátnu prémiu postačoval vklad len vo výške 663,88 eur (10% z vkladov). V90-tych rokoch bola dokonca štátna prémia aj na úrovni 40% z vkladov. Môžeme teda veľmi jednoducho povedať, že štát už nemá záujem o výrazné dotovanie stavebného sporenia a na druhej strane aj to, že stavebné sporenie ako sporenie je čím ďalej, tým menej a menej výnosné pre klientov.


‹ späť na zoznam