Aktuality

Aktuality

Slovensko bude mať jedných z najstarších dôchodcov v OECD

07. 12. 2017

Vek potrebný na dôchodok sa na Slovensku počnúc rokom 2017 začal pomaly zvyšovať. V roku 2018 bude vek potrebný na priznanie štátneho starobného dôchodku 62 rokov a 139 dní. Súčasný bežný priemerný dôchodkový vek uvádza OECD pre mužov na úrovni 64,3 roka a pre ženy 63,7 roka. OECD však zverejnilo aj prieskum ako to bude vyzerať so súčasnými 20-nikmi. To znamená, kedy vstúpia na dôchodok súčasní 20-nici. Na základe uvedeného výsledku zoradili všetkých 35 členských krajín OECD do poradia. Podľa výsledkov vyšlo Slovensko ako 5. najhoršie. Najvyšší vek potrebný na dôchodok bude okolo roku 2060 v Dánsku (74 rokov), Holandsku (71 rokov) a Taliansku (71 rokov). Slovensko je len tesne za nimi s vekom 68 rokov. Naopak najlepšie budú na tom obyvatelia Luxemburska (60 rokov), Slovinska (61 rokov) a Turecka (61 rokov pre mužov a 59 rokov pre ženy). Kým doteraz bol zvyčajne rozdiel medzi vekom vstupu na dôchodok medzi mužmi a ženami okolo 1 až 2 rokov v prospech skoršieho odchodu žien, v budúcnosti sa tieto rozdiely vymažú. Je teda čím ďalej, tým jasnejšie, že klienti, ktorí chcú ísť na dôchodok skôr, ako im to určí štát, si musia zabezpečiť finančné prostriedky na dôchodok súkromným sporením.


‹ späť na zoznam