Aktuality

Aktuality

Rast úverov aj naďalej s dvojciferným číslom

26. 03. 2018

Objem poskytnutých úverov domácnostiam na Slovensku aj naďalej rastie výrazným tempom. Na konci roku 2017 úvery zaznamenali medziročný nárast o 11,9%. Pre klientov sú najzaujímavejšie dlhodobé úvery so splatnosťou aspoň 5 rokov, ktoré zaznamenali najvyšší rast (12,3%). Z hľadiska účelu úveru zaznamenali najvyšší rast úvery na bývanie (12,8%), za ktorými len tesne zaostali spotrebiteľské úvery (11,8%). Priaznivé ekonomická situácia sa preniesla nielen do zvýšeného záujmu o úvery, ale aj do zníženého počtu zlyhaných úverov. Podiel zlyhaných úverov za minulý rok predstavoval len 3,3% z celkového objemu úverov. Najväčší podiel nesplácaných úverov podľa typu úveru bol v roku 2017 v oblasti kreditných kariet (13,9%) a spotrebiteľských úverov na úrovni 8,2%. Naopak najnižší podiel zlyhaných úverov bol pri úveroch na bývanie len 2,0%. Môžeme tak konštatovať, že napriek neustále pokračujúcemu zadlžovaniu slovenských klientov, schopnosť splácania úverov vzrástla. Pri žiadosti o úver by mal každý klient zvážiť nielen potrebu úveru, ale najmä schopnosť jeho splácania dnes, ale aj zajtra, či o rok. Častokrát pravidelné sporenie pritom dokáže klientovi zabezpečiť a zároveň výrazne znížiť náklady na jeho potreby.        


‹ späť na zoznam